Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Artiklar MgSo4

 

Epsom salt = MgS04

Vi på Wellrest redovisar lite här om Magnesiumet och Sulfatets betydelse eftersom Epsomsalt som används i floatingtankarna har genom studier konstaterats att båda ämnena kan tas upp av kroppen genom huden. Studie från Birmingham University, England

De sjukdomar som finns under denna avdelningen och om man ser till magnesiumsulfatets (MgSo4)effekter på dessa är det så pass många och de som redovisas här är endast en liten del av allt material vi samlat på oss sedan 2001. Vi kan inte bestyrka eller bortse från detta material. Vi är specialiserade på floating, epsomsalt och naturligtvis floatingtankar. (Men gör gärna en sökning på magnesium + en specifik sjukdom via t.ex. Google så ser man att för låg magnesiumhalt i kroppen är ett utbrett problem bland befolkningen)

 

Slutsatsen är följande:


Bad (det vill säga floating) i EPSOMSALT

 = Är ett säkert, enkelt sätt att öka sulfat-och magnesiumhalten i din kropp

 
Magnesium
Mer om magnesium
Vad kan Epsomsalt användas till?
Epsomsalt och insektsbett
Sulfat
Magnesiumsulfat
 ©Wellrest Floatingcenter 2014