Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Sportsutövare och floating

 

Studien visar potentialen i flotation-REST som en teknik för hälsofrämjande och även som en metod för stresshantering. Vidare, eftersom resultaten visar ökad medvetenhet kan flotation-REST vara värdefullt tillsammans med andra psykologiska kompetensutbildande tekniker, mindfulness och fysisk träning.

 sport och floating

Länk till studien (Engelsk text): 

Track and Field Athletes’ Experiences and Perceived Effects of Flotation-REST: An Interpretative Phenomenological Analysis

Vidare visade resultaten en ökad medvetenhet om betydelsen av avkoppling och psykologiska färdigheter i idrott prestanda och vardagsliv som därför skulle kunna göra flotation-REST värdefull tillsammans med andra psykologiska färdigheter, utbildning och fysisk träning.