Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Floating Stress

 

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande SOU 2011:15

Tekniken har prövats med avseende på olika stressmått, och en metaanalys har visat jämförelsevis starka stresslindrande effekter (90). Tekniken används för stresslindring i Sverige, såväl i forskning som kommersiellt.

Och:

där man fann gynnsamma effekter vid fibromyalgi och utmattningssyndrom http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/16/19/74/b3ca17b2.pdf  (sid 80 i pdf)

 

 

 

 

1 Annan synvinkel på floating

2 Flyta effektivt

3 Floating stress

4 Reportage från Vänersborg 2010-11-11

5 Jönköpings Posten 2006-02-22

6 Jönköpings Posten 2010-12-30

7 Värnamo Nyheter 2010-12-30

8 Smålandsbygdens Tidning 2011-02-18

9 Finnveden.nu 2011-02-23

10 Fibromyalgi Nytt Nr1/2011

11 Fibromyalgi Nytt Nr3/2011

12 Leva med smärta om floating och whiplash

Reportage i Aftonbladet 2010-08-06

Öppettider