Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Forskning 1

 

Vad är floating? 1      

Forskning kring flyttanken – pionjärerna 

Tidigare experiment med sensorisk isolering har ofta rapporterat om negativa effekter för deltagarna (Zubeck, 1973), men senare experiment med REST under en begränsad tid i flyttankar har inte visat negativa effekter utan istället en rad positiva (Kjellgren, 2003). Metoden utvecklades från början bland annat i syfte att träna piloter och astronauter i ”viktlöst” tillstånd och under sensorisk deprivation. Ganska snart upptäckte idrottspsykologer att flyttankarna kunde användas med framgång i syfte att ge effektivare kontroll över stressens negativa effekter, att förstärka den mentala träningen och att förbättra återhämtning efter slitsamma träningspass och tävlingar (Hutchison, 1984). Studier indikerar (för en sammanfattning se Kjellgren, 2003) att metoden leder till ökat välmående, mild eufori, ökad originalitet, förbättrad sömn, minskad stress spänning och ångest, reducerat blodtryck, samt kan vara lämplig att kombinera med terapi.  

Det finns emellertid kritik mot den första vågens flyttanksforskning. Ofta har man haft mycket små grupper, cirka 10 deltagare är det vanliga, och försökspersonerna har endast fått flyta vid ett par enstaka tillfällen och kontrollgrupper har ofta saknats. Trots dessa brister har en meta-analys gjorts på basis av pionjärforskningens 27 bäst beskrivna och genomförda studier med sammanlagt 449 deltagare (van Dierendonck & te Nijenhuis, 2005) som visar att flyt-REST har positiva effekter på flera fysiologiska mått (t ex lägre nivåer av kortison och lägre blodtryck) samt att metoden leder till ökat välmående och förbättrad prestation.  

Professor Torsten Norlanders

 

Professor Torsten Norlanders egen webbsida:

http://torstennorlander.dinstudio.se/ 

 

 

 

 

 

 

 ©Wellrest Floatingcenter