Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Unikt projekt

Vintertid

 

Eftersom vi har fyra tankar så kan alla floata samtidigt och ingen ska behöva att vänta som det är på andra floatingställlen. Ni slipper att vänta! Alla klara samtidigt betyder att efter floatingtillfället så vill många sitta och prata om vad de har upplevt under floatingtillfället.

 

Vi kommer att ta fram olika koncept t.ex:

Ni kan ju själva föreställa er vad som händer om man som en mindre grupp använder floating i syftet att få fram nya idéer eller att lösa problem i ett företag. Som ett första steg har man ett förberedande möte s.k. Brainstorming där alla lägger fram idéer och förslag och senare använder en floatingtank där man kan fundera och smälta det som sagts på mötet. Efter floatingpasset så samlas men igen och har en genomgång av det som sagts tidigare och kan komma vidare i beslutsprocessen.

 

1 Skattefri floating

2 Presentkort

3 Kommentarer

4 Web Sidor

 

Öppettider