Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Facebook uppdateringar under 2012

 

 

 

 

2013 blir ett spännande år för floating.

 

 

Här är en del av det vi skrivit på Facebook under året 2012 på:

http://www.facebook.com/Floatingcenter


Ett flertal studier har visat att floating ger en mängd positiva effekter, bland annat smärtlindring, mindre stress och förbättrad sömn.
http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/582/1/

For five athletes the floating sessions also became a breather in the daily life. The floating sessions were perceived as pleasant and relaxing.
http://www.wellrest.se/Sport-och-floating.html

Samling av 16 videos runt floating, både engelska och svenska.
http://www.wellrest.se/Video-om-floating.html

Floatingtanken är känd för att balansera aktivt vänster och höger hjärnhalva och detta orsakar en enorm ökning av kreativiteten.
http://wellrest.se/10-anledningar.html

Frederickson tried therapies for his chronic pain, a lot of which worked a little, but he's found that no other practice produces results as consistently effective as the isolation tank.
http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/10/time-out-the-rise-of-sensory-deprivation-tanks/263537/

Floating är sedan november 2007 godkänd av Socialstyrelsen som behandlingsform och även godkänd av Skatteverket som friskvårdsbidrag. Svenska Floatingförbundet arbetar nu med att försöka få in floating under högkostnadsskyddet.
http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/779/1/

Andra saker som upptar hjärnan är bl.a. stress, oro, ångest och obehandlade känslomässiga trauman. Allt detta slukar vår energi och skapar stress i hjärnan. Denna hjärnstress uppregleras ytterligare vid bl.a. utmattning, brist på vila, sömnstörningar, hjärn- eller ryggmärgsskador och hjärninfektioner.

Floating innebär minimalt inflöde av nervaktivitet och neurokemiska förändringar pekar på ett ökat välbefinnande och minskade ”fly och fäkta”-reaktioner, dvs. minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

http://www.wellrest.se/FibromyalgiNytt_1203.html

As one floats in the tank, all physical boundaries begin to blur, the body relaxes profoundly, and the mind expands into new dimensions. It feels as if one is floating in zero-gravity, and after floating for awhile, all sensation of the body vanishes. The tanks are used for relaxation, meditation, health improvement, and for the exploration of altered states of consciousness.
http://santacruz.patch.com/articles/floating-your-way-to-better-health

According to the National Academy of Sciences, American’s magnesium deficiency helps to account for high rates of heart disease, stroke, osteoporosis, arthritis and joint pain, digestive maladies, stress-related illnesses, chronic fatigue and a number of other ailments. Who knew?
http://www.care2.com/greenliving/health-benefits-of-epsom-salt-baths.html?page=1

De högkänsliga rapporterade också om signifikant fler mystiska upplevelser och förändrade medvetandetillstånd inne i flyttanken. Medan personer med låg känslighet mest kände sig avslappnade, berättade de högkänsliga att de sett starka inre bilder, haft ”vakna drömmar” eller hört vacker musik.

– Vi har sett att när personer som får behandling i flyttank börjar få den här typen av upplevelser, verkar det vara kopplat till att de självläkande processerna startar i kroppen, säger Anette Kjellgren och fortsätter:

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/kansliga-sinnen-gor-vardagen-intensiv_7124501.svd

Hur länge har du sysslat med mindfulness? Kanske de senaste två åren. Och floating! Det måste vara det närmaste man kommer att vara som en astronaut, nära stjärnorna. Jag gör det kanske en gång i månaden.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.854368-halla-eller-susanne-delastacia

3rd highest paid soccer player; Midfielder for Manchester United- 
Wayne Rooney
, owner of a float tank, spent up to 10 hours a week to
help recover from injuries and went back to training weeks ahead of
schedule

http://www.soulspacefloat.com/athletic-performance.html

Bra för?
Floating är oerhört avslappnande. Förespråkarna påstår att man uppnår samma djupa avslappning som när man mediterar och att en timmes floating motsvarar sex timmars sömn. Floating sägs dessutom vara bra för musklerna och blodcirkulationen.
http://www.viforaldrar.se/artiklar/tahandomdingraviditet/

This case study describes an adult with Asperger syndrome and ADHD who was treated with flotation-Restricted Environmental Stimulation Technique (flotation-REST). The 36-year old woman from Sweden also had depression. She was given 19 sessions over a year and at the end felt that she was better able to live life on her own. With time she learned to control how alert she was (arousal control). She also learned to control how active she was (activity regulation). Her senses relaxed and she became better at sensory integration.
http://autism.healingthresholds.com/research/enhanced-independence-and-quality-life-through-treatment-flotation- restricted-environmental

Pregnancy is the most stressful thing that can happen to your body. as well as relaxing muscles and clearing minds, floating can produce positive effects, including fewer vivid dreams and a solid night’s sleep that may continue for a few nights
http://www.parentsexpert.com/beneficial-effect-of-floatation-therapy-for-pregnancy

Av de 304 ungdomar som deltog i studien rapporterade fler än 30 procent allvarliga stressymtom. Nästan varannan flicka och var femte pojke uppgav att de kände sig stressade i hög grad. 8,2 procent visade sig ha allvarliga stressymtom, vilket skulle betraktas som ett tecken på kronisk stress hos vuxna.
http://www.stressforskning.su.se/om-oss/nyheter/tjejer-ar-sarskilt-drabbade-av-den-skadliga-stress-som-okar- bland-ungdomar-1.72589

Floating är inte bara avstressande för själen. Det ger också kroppen en chans att läka sig själv, medan du svävar viktlös mellan himmel och hav. För Anders Hjertqvist blev det vägen tillbaka till livet.
http://www.ostran.se/NYHETER/Oeland/Anders-floatade-tillbaka-till-livet

För lite magnesium gör nämligen att man inte kan ta upp tillräckligt med kalcium. För mycket kalcium via kosten som inte kan tas upp lagras och bildar åderförkalkning, så det är av största vikt att man förstår sambandet kalcium-magnesium. De flesta lider av magnesiumbrist, inte kalciumbrist och man bör därför öka mängden magnesium snarare än kalcium. Att dricka en massa lättmjölk för att förebygga benskörhet är bara att spotta snus i motvind.
http://www.alternativjournalen.se/wuweij/myten-om-kalcium-och-benskorhet-2829825

Utan att ens tänka i dessa banor med viktminskning långfloatade en person  i 6 timmar på lördagen 2011/11/05 och utan  att det var meningen eller annat så var det en viktminskning på  3 kg till måndagen. 
Personen flöt normalt tisdag och torsdag vecka 45.  När vikten kontrollerades på lördagen 2011/11/12 var  förlusten nära 5 kg. 
http://www.wellrest.se/Viktminskning.html

 

Floating sjukhus


En floatingtank finns numera på ett svenskt sjukhus på deras rehabiliteringsavdelning. De kommer att göra en sammanställning runt deras erfarenheter.
Det kan öppna upp en del för oss inom sjukvårdsystemet.
De har haft mycket bra resultat gällande: värk, stress, ångest och sömnproblem.

Professor Anette Kjellgren Karlstads Universitet

 

 


En ny professor har utsetts vid Karlstads Universitet. Anette Kjellgren som tidigare doktorerat just runt floating.
http://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/eki/11098

Vi hoppas att få se er ofta och att ni verkligen känner skillnaden när man floatar ofta.


2012-12-31

Stefan Gerleman med familj.
www.wellrest.se