Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Forskning 6

ADHD

Floating och ADHD kurva

Studien gäller en 36-årig kvinna från Sverige,
diagnostiserades genom ett neuropsykologiskt team med ADHD
kombinerad typ (DSM-IV, 314,01) och Aspergers syndrom
(DSM-IV, 299,80) enligt criterions av DSMIV [6].

Kvinnan flöt 45 minuter för de första sex floatingpassen och i 90 minuter de kvarvarande 13 passen, sammanlagt 19 sessioner.

Concerta ® (54 mg), som är stimulerande som förbättrar uppmärksamheten och minskar graden av impulsiva beteende hos patienter med ADHD, användes i början av testperioden men inte efter tre månader. Den
antidepressiva Efexor ® Depot (75 mg) tas dagligen hela flotation behandling.

Under denna serieav 19 sessioner, utvecklades förmågor relaterade till kontroll av upphetsning, aktivitets reglering, sensorisk integration och tolkning, kognitiv funktion och emotionell mognad skapade erfarenheter rörande personlig självständighet.

Ytterligare studier gällande behandling av ADHD och komorbida
psykiska störningar hos vuxna med hjälp av Flotation-REST måste starkt
uppmuntras.

 

De positivaeffekter av flotation-REST, såsom ökad energi, optimism
och minskade nivåer av stress finns kvar i enligt en fyra månaders
uppföljande studie av patienter med stressrelaterad smärta
 

 

Studien runt ADHD

 

 

 

 

 

 ©Wellrest Floatingcenter