Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Sulfatets betydelse för kroppen och dess sjukdomar 

 

Autism

Personer med autism endast mellan 1/6 och 1/8 av den mängd sulfat som kontrollgruppen hade. Sulfat behövs i ett flertal biologiska reaktioner i kroppen.

 
1. Sulfat är viktigt vid många biologiska processer.

2. Sulfat behövs för bildandet av proteiner i lederna, patienter med reumatoid artrit låga halter av sulfat i plasma och ledvätska.

3. Sulfat behövs för att starta det flöde av matsmältningsenzymer som frigörs från bukspottkörteln. Utan proteaser, lipaser och amylaser kan mat inte smältas effektivt.

4. Sulfat är viktig för bildande av mucin proteiner som finns i tarmens väggar. Dessa har 2 huvudfunktioner, de hindrar tarminnehåll från "fastna" och de blockerar transport av gifter från tarmen till blodomloppet. Låg nivå av sulfat har konstaterats hos patienter med IBS (irritable
boweldisease).

5. Sulfat är nödvändigt för bildandet av hjärnvävnad. Före födseln, fastställs funktionella enheter av hjärna ", neuroner" på en byggnad nätverk av sulfaterat kolhydrat kedjor. Minskad sulfatering kan leda till felaktiga neuronala kopplingar och senare dysfunktion.

6. Sulfat är enkelt och viktig sätt att avgifta kroppen från droger och miljöföroreningar.

7. Sulfat tas inte helt lätt upp genom tarmväggen. Nyare forskning har visat att det kan absorberas genom huden. Det bildas också i kroppen genom oxidation av aminosyror cystein och metionin. Dock är denna väg ofta optimal och ger många människor det nyttiga sulfat tillskott som kroppen behöver ibland.    Översatt sammanfattning från engelsk rapport Birmingham Universitet, England.

Epsom salt soaks are relaxing and for this reason are reported to benefit children with autism. According to Dr. Elizabeth Waring, an expert in the field of autism, the low sulfate levels of children with autism may account for the benefits seen when Epsom salt baths are used. Dr. Rosemary Waring found that people with low or no ability to convert compounds to sulfate have problems handling environmental chemicals, some medications, and even some chemicals produced within the body. Included are people with autism spectrum disorder and other conditions such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, rheumatoid arthritis, and chemical sensitivities
http://spa-treatments.suite101.com/article.cfm/epsom_salts

 

 
Artiklar MgSO4
Magnesium
Magnesiumsulfat
Mer om magnesium

Öppettider

©Wellrest Floatingcenter