Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Artiklar

 

 

 Reportage om floating

1 Annan synvinkel på floating

2 Flyta effektivt

3 Floating stress

4 Reportage från Vänersborg 2010-11-11

5 Jönköpings Posten 2006-02-22

6 Jönköpings Posten 2010-12-30

7 Värnamo Nyheter 2010-12-30

8 Smålandsbygdens Tidning 2011-02-18

9 Finnveden.nu 2011-02-23

10 Fibromyalgi Nytt Nr1/2011

11 Fibromyalgi Nytt Nr3/2011

12 Leva med smärta om floating och whiplash

13 Notis om floating i Fibromyalginytt 2012 nr 1

14 Reportage om floating i Fibromyalginytt 2012 nr 3

15 LiveLife 2013 nr 1 Flyt bort vinterstressen

16 Amos 2013-03 Svenska kyrkans tidning

17 FibromyalgiNytt2/2013

Reportage i Aftonbladet 2010-08-06

Öppettider