Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Forskning 3

Vad är floating? 3   

Forskning kring flyttanken – den tredje vågen 

Human Performance gruppens insatser vid Karlstads universitet har väsentligen stärkt evidensgraden för flyt-rest metoden. Parallellt som olika resultat har presenterats i massmedierna har också det publika intresset för metoden ökat. Numera lär det finnas en bra bit över 100 privata flytstudier runt om i landet som rapporterar om nöjda kunder och en intresseorganisation har till och med bildats för att få metoden godkänd. Denna bakgrund gör det angeläget att gå vidare med att undersöka och fastställa metodens användbarhet för rehabilitering av personer som lider av icke specifik smärta i nacke, axlar och rygg, lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress. 

Hittills har personer via annonser anmält sitt intresse till Human Performance laboratoriet. Där har de sedan fått en smärtanalys av en smärtspecialist. Det är naturligtvis en nackdel att de flesta sökt frivilligt och inte remitterats även om man inte har upplevt några skillnader mellan den stora majoritet som själva sökt sig till laboratoriet och den minoritet som remitterats. Visserligen finns det en kontrollerad studie med remitterade patienter (Landström, Bood, Kjellgren & Norlander, 2007) som visar motsvarande förbättringar för flytgruppen vad gäller upplevd smärta som för de övriga studierna, men den behöver replikeras. 

Vidare finns endast ett par tidigare gjorda uppföljningsstudier och dessa har inte specifikt analyserat utfallskriterier vad gäller parametrar som samhällets insatser, kostnadseffektivitet, arbets-förmåga, medicinkostnader och så vidare. Det är också angeläget med framtida subgruppsanalyser för att tydligare kunna klargöra för vilka grupper som behandlingen är särskilt intressant samt hur terapin kan anpassas på olika sätt för olika grupper. Eftersom Human Performance gruppen idag räknas som världsledande vad gäller flyttanksforskning skapas förutsättningar för en tredje forskningsgiv tillsammans med Landstinget i Värmland. 

Sammanfattningsvis kan ändå läget beskrivas som att flyt-REST är den metod i dag som har bäst dokumenterad evidens som behandlingsmetod för patienter med åkommor såsom stress och stressrelaterad smärta och andra stressrelaterade sjukdomar. 

  

Professor Torsten Norlanders egen webbsida: 

http://torstennorlander.dinstudio.se/ 

 

 

 

 

 ©Wellrest Floatingcenter