Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Flyta effektivt mot stress och smärta

(2007-10-30) | Christina Knowles

Avslappning i stora, ljud- och ljusisolerade tankar med hög saltvatten, floating, är ett effektivt sätt för att minska långvarig, stressrelaterad smärta. Det visar Sven-Åke Bood, nybliven doktor i psykologi, i en ny avhandling från Karlstads universitet. Personer som deltog hade alla någon form av stressrelaterad smärta. Redan efter tolv behandlingar i flyttanken förbättrade personernas tillstånd: sömnen förbättrades, man kände sig mer optimistisk och halten av vitaliseringshormonet prolaktin ökade. Ångest, stress, depression och smärtupplevelse minskade.

 
  Floating kan minska stressrelaterad smärta. Det visar forskning vid Karlstads universitet.
   

- Genom avslappning i flyttankar har vi sett att personer med till exempel långvariga smärtsymptom, fibromyalgi eller depression och ångest mår avsevärt bättre redan efter tolv behandlingar. Avslappningen i ett viktlöst tillstånd i den tysta, varma flyttanken gör att kroppens eget system för återhämtning och läkning aktiveras. Stresshormonet sjunker, liksom blodtrycket. Resultaten bekräftar och stärker våra tidigare undersökningar om effekter av avslappning i flyttank, konstaterar Sven-Åke Bood.

Många upplever förbättring
Hans avhandling omfattar fyra delstudier som alla rör behandling av smärta och stressrelaterade sjukdomar med hjälp av flyttank. En kontrollgrupp som inte behandlades i flyttank upplevde ingen förbättring av hälsan.

Efter en behandlingsperiod på totalt sju veckor var 22 procent av deltagarna i flytgruppen helt smärtfria och 56 procent upplevde en klar förbättring. 19 procent kände ingen förändring och 3 procent en försämring. Och effekten finns kvar även efter avslutad behandling. Forskningsprojektet har pågått i fyra år och omfattat cirka 140 personer, alla med någon form av diagnos som rör stressrelaterad långvarig smärta.

Flera smärttillstånd kan påverkas
- Behandlingsmetoden är användbar för flera grupper, till exempel personer med whiplash-skador, fibromyalgi, depression och långvarig stressrelaterad smärta. Vi kan även se att en kombination av behandling i flyttank och traditionell terapi kan vara effektivt. Vi går nu vidare i vår forskning och kommer bland annat att mäta blodcirkulationen i kapillärerna, blodets syreupptagningsförmåga och hur kroppens reflexer påverkas, säger Sven- Åke Bood.

Forskningen bedrivs vid Human Performance laboratoriet vid Karlstads universitet och är ett samarbete med Landstinget i Värmland. Delstudierna har tidigare bland annat publicerats i den ansedda amerikanska forskningstidskriften International Journal of Stress Management.

 

 

1 Annan synvinkel på floating

2 Flyta effektivt

3 Floating stress

4 Reportage från Vänersborg 2010-11-11

5 Jönköpings Posten 2006-02-22

6 Jönköpings Posten 2010-12-30

7 Värnamo Nyheter 2010-12-30

8 Smålandsbygdens Tidning 2011-02-18

9 Finnveden.nu 2011-02-23

10 Fibromyalgi Nytt Nr1/2011

11 Fibromyalgi Nytt Nr3/2011

12 Leva med smärta om floating och whiplash

Reportage i Aftonbladet 2010-08-06

Öppettider